مشخصات، قیمت و خرید نورو سایکولوژی و سایکو فیزیولوژی/محمدکریم خداپناهی کد 72765

جزئیات بیشتر

نورو سایکولوژی و سایکو فیزیولوژی/محمدکریم خداپناهی/نشر سمت شهر کتاب اهواز پیشگفتار بخش اول: قلمرو نوروسایکولوژی، سایکوفیزیولوژی و ساخت دستگاه عصبی فصل اول: قلمرو نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی فصل دوم: ساخت دستگاه عصبی فصل سوم: سازمان سلولی دستگاه عصبی فصل چهارم: فعالیت بیوشیمیایی مغز فصل پنجم: سازمان دستگاه حسی فصل ششم: دستگاه حرکتی بخش دوم: سازماندهی مغز فصل هفتم: نامتقارنی مغز فصل هشتم: قطعه‌های پس سری فصل نهم: قطعه‌های آهیانه‌ای فصل دهم: قطعه‌های گیجگاهی فصل یازدهم: قطعه‌های پیشانی فصل دوازدهم: نشانگان قطع ارتباط بخش سوم: کنشهای عالی مغز فصل سیزدهم: حافظه فصل چهاردهم: زبان و گفتار فصل پانزدهم: فرایندهای هیجانی فصل شانزدهم: دقت و توجه، تصور و هشیاری فصل هجدهم: ترمیم و توانبخشی اختلالهای مغزی فصل نوزدهم: اختلالهای عصبی فصل بیستم: اختلالهای روانی کتابنامه واژه‌نامه

سامانه جامع مقایسه قیمت و جستجوی محصولات مشتریان راشین وب با بیش از 100000+ کالای متنوع از بیش از 8500 فروشنده در سرتاسر کشور

تلفن تماس : 03132118888

دانلود اپلیکیشن راشین کالا از کافه بازار دانلود مستقیم اپلیکیشن راشین کالا