مشخصات، قیمت و خرید بنیادهای نظری علم سیاست/علی اردستانی کد 76191

جزئیات بیشتر

بنیادهای نظری علم سیاست/علی اردستانی/نشر قومس شهر کتاب اهواز نویسنده در این کتاب به رابطه دموکراسی و علم سیاست می پردازد.

از همین رو فرضیه اصلی این است که آنچه تاکنون مانع از ایجاد یک دموکراسی فراگیر و همه جانبه شده است،درهم تنیدگی این مفهوم با ایده نخبه گرایی و تخصصی اندیشی پنهان در پارادایم های مختلف سیاسی می باشدکه عمدتا ریشه در ماهیت جوهرگرای آنها و آغاز از نقطه ای خدایگون دارد.

این بدین معناست که تمامی آن چه تاکنون تحت عنوان علم سیاست - اعم از فلسفی،کلامی و تجربی- ارائه گردیده ،همواره حاوی این فرض بنیادین بوده است که تنها کسانی می توانند سکان فرمانروایی و هدایت جامعه را دست گیرند که از علم و دانش بیشتر و والاتری برخوردارند.

.

سامانه جامع مقایسه قیمت و جستجوی محصولات مشتریان راشین وب با بیش از 100000+ کالای متنوع از بیش از 8500 فروشنده در سرتاسر کشور

تلفن تماس : 03132118888

دانلود اپلیکیشن راشین کالا از کافه بازار دانلود مستقیم اپلیکیشن راشین کالا